Endret: 19 jan 2017     Opprettet: 20 des 2016

Styremøte 6. desember 2016

1. Styret gikk gjennom de nye og høyere prisene på fjernvarme, som skyldes høyere strømpriser. Fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen. Styret besluttet at fellesutgidtene ikke skal økes som følge av prisøkningen hittil. Men dersom prisene stiger vesentlig mer utover i 2017 vil vi vurdere situasjonen på nytt.

2. Styret har satt i gang et arbeid for å kartlegge mulige besparelser ved å skifte belysningen i parkeringsetasjene og oppgangene til LED. Utgangspunktet for kartleggingen er at arealene skal være opplyst hele døgnet, som nå, og at lysstyrken skal være omtrent som nå. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når vurderingen er avsluttet.

3. Styret oppsummerte erfaringen fra juletretenningen, som vi har fått mange positive tilbakemeldinger på. Vi satser på et nytt arrangement neste år.

4. Sameiet har en reklamasjonssak gående med Selvaag vedr.lekkasjer i noen av veggene under terreng mot garasjearealene. Reklamasjonen gjelder også enkelte andre forhold knyttet til garasjeetasjene. Styret har engasjert SINTEF og fått en faglig vurdering av problemene. Neste skritt blir befaring med Selvaag, styret og SINTEF. Sameierne blir holdt orientert.

5. De utvendige lampene er som er bestilt er noe forsinket, men vi håper å ha alt på plass innen begynnelsen av januar.

6  Sameiemøtet blir holdt tirsdag 25. april 2017 på Thon hotel Sandvika. Nærmere informasjon kommer senere.

Sverre Lindtvedt

Styreleder