Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 16 jun 2015

Styremøte 9. juni 2015

Av saker som ble behandlet kan nevnes:

- Arbeidsfordelingen i det nye styret er klar. På hjemmesiden finner man riktig kontaktperson ved å velge i menyen tl venstre på forsiden

- Samtalene med Statens Vegvesen om E16-utbyggingen under vår eiendom har vært gode. Vi har kommet frem til en konklusjon som sikrer våre interesser i forhold til arbeidenes fremdrift og hvordan de økonomiske spørsmål skal behandles når kompensasjon til sameiet skal avgjøres. Vi publiserer mer informasjon om E-16 utbyggingen på hjemmesiden om kort tid.

- Økonomien i sameiet er tilfredsstillende. Styret behandlet regnskapet for første tertial 2015

- Styret diskuterte diverse henvendelser fra eiere som tar opp saker de er opptatt av. Alle får svar individuelt

- Mobildekningen i sameiet har vært ustabil. Styret har fått på plass en avtale med Telenor om en ny mobilantenne på taket av Jongsåsveien 2 B. Denne vil bedre mobildekningen i vårt område

- Det minnes om reglene for kjøring på gang/sykkelveien. Altfor mange uautoriserte kjøretøyer benytter veien. Regelen er at beboere som skal frakte større/tyngre gjenstander skal benytte innkjøring i garasjehus og derfra heis opp til leilighetene

- Styret vil sørge for at grøntområdet mot Jongskollen blir slått to ganger i løpet av sommeren

Styret ønsker alle sameiere og beboere en riktig god sommer.

Sverre Lindtvedt

Styreleder