Endret: 21 jun 2017     Opprettet: 3 mai 2017

Styremøte tirsdag 2. mai 2017

Av saker behandlet på styremøtet kan nevnes

1. Konstituering av det nye styret: Dag Olav Tangen har gått ut av styret og Messiha Amir Zaki har kommet til. Nye varamedlemmer er Eivind Wolff og Geir Haug. Styrets sammensetning og nye kontaktpersoner for de ulike saksområdene blir oppdatert på hjemmesiden.

2. Oppfølging fra årsmøtet: Nye vedtekter,  oppdaterte husordensregler og protokoll fra årsmøtet publiseres på hjemmesiden. Husordensreglene og protokollen sendes også til alle sameierne i brev. 

3. Styret er meget fornøyd med at våre anstrengelser vis a vis Statens Vegvesen førte frem til et godt resultat. Vi kan utnytte parkeringsplassen ved Domino's til utbygging hvis sameiet skulle ønske det i fremtiden, innenfor de regler som gjelder for bygging over bergtunneler. Vedtaket ble bekreftet i brev fra Statens Vegvesen av 25.4.2017

4. Styret besluttet å gå videre med planene om å skjerme åpningene i garasjehuset mot Jongsåsveien. Løsningen blir innvendige, gjennomsiktige plater som monteres foran åpningene..Dette for å løse problemet med svevestøv, søppel og løv som blåser inn i garasjehuset fra Jongsåsveien og områdene rundt. Endringen er avklart med brannvesenet og Bjerke Ventilasjon, som drifter ventilasjonsanlegget i sameiet.

5. Styret besluttet at hjemmesidene og oppslagstavlene skal være de to kanalene for informasjon til sameierne fra styret. Innkalling til årsmøter vil fortsatt bli sendt ut i brev.

Oppslag ved dører i heiser etc skal unngås. Vi oppforderer derfor alle til å følge med på hjemmesiden og oppslagstavlen.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder