Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 12 aug 2015

Styremøtet 11. august 2015

Av saker som ble behandlet kan nevnes:

- Vi er i løpende kontakt med Statens Vegvesen om status i arbeidene med ny E16. Vi vil om kort tid distribuere oppdatert informasjon på hjemmesiden og på oppslagstavlene

- Vi etablerer som prinsipp at alle løpende drifts- og vedlikeholdsavtaler skal legges ut på anbud når avtaleperioden er slutt

- Styret arbeider med å sikre gang- og sykkelveien bedre mot uønsket bilkjøring. Vi tar sikte på å få en løsning i løpet av høsten

- Vi følger opp ferdigstillelsen av gangbroen over Jongsåsveien med Bærum kommune, slik at vi endelig får på plass rampen mot Sandvika Storsenter

- Styret får ofte henvendelser fra eiere om saker de er opptatt av. Det setter vi pris på. Alle henvendelser blir besvart skriftlig

- Styret sørger for at gresset på området mellom gang/sykkelvei og Jongsåsen blir klippet to ganger pr sesong, selv om vi ikke er eiere av området

- Garasjeanlegget vil få en skiltet fartsgrense på 15 km/t. Andre tiltak for å øke sikkerheten i garasjehuset er under arbeid

- Styrets primære informasjonskanal til sameiet vil fortsatt være våre hjemmesider www.kjorbovest.no Alle oppfordres til å følge med der. Vi vil rydde opp i informasjonstavlene som skal brukes for viktig, ny informasjon

Sverre Lindtvedt

Styreleder