Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 19 aug 2016

Styremøtet 18. august 2016

Av saker som ble behandlet på styremøtet kan nevnes:

1. Lading av el-biler

Styret har valgt teknisk løsning, leverandør av installasjonene og type lader (felles for alle) som er påkrevet for å kunne montere ladestasjoner i garasjehuset, for de som ønsker dette.

Som vedtatt på sameiemøtet i april dekkes kostnadene til infrastrukturen over sameiets budsjett. Innkjøp og montering av den enkelte ladestasjon ved garasjeplass betales av garasjeplass eier.

Når det gelder strømforbruket vil vi det første året registrere dette felles for samtlige ladestasjoner og kalkulere et fast månedlig tillegg på felleskostnadene for de som bestiller ladestasjon. Etter et år vil vi vurdere om det er verd å kjøpe strømmålere til hver lader eller om vi fortsetter med et fast beløp.

Når kontrakt med leverandør er undertegnet og vi kjenner timeplanen for arbeidene sender vi ut et konkret tilbud til alle eiere av garasjeplasser.

Nærmere informasjon følger.

2. Arbeider utendørs

Som kjent er det nå Asker og Bærum Vaktmesterkompani som har ansvaret for vedlikehold av grøntarealer og andre fellesarealer. Så langt er styret godt fornøyd med arbeidet som gjøres. Lekeapparartene er under oppussing. Vi vil i høst også montere belysning i nedgangene til Jongsåsveien.

3. El-kontakter i garasjehus og boder.

Styret har besluttet å installere en stikkontakt i enden av hvert garasjeplan. Dette for støvsuging av biler og andre mindre arbeider som kan avsluttes på 5 - 10 minutter.

Sameierne kan nå søke styret om tillatelse til å installere stikkontakt i bod hvis man betaler monteringen selv.. Mange har etterlyst dette. Det forutsettes at monteringen gjøres av autorisert elektriker og at dette kan dokumenteres.

Hvis du er interessert, send en e-post til Kevin Patel, kevinpatel85@gmail.com

4 Overvann

Sameiet kom godt ut av de siste ukers store nedbørmengder. Vi hadde en skade på et nedløpsrø som nå er repartert. Men takene synes å være tette :)

Sverre Lindtvedt

Styreleder