Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 23 sep 2016

Styremøtet 20.september 2016

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Arbeidene med å innstallere infrastruktur for billadere i garasjehuset starter om kort tid. I anleggsperioden vil en del av garasjeplassene ikke kunne benyttes. De som er berørt får tilbud om alternativ parkering de dagene arbeidene pågår. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon. Tilbud om bestilling av billadere blir sendt ut når arbeidene i garasjehuset er avsluttet.

- Vi har nylig dessverre hatt innbrudd i to biler i garasjehuset. Det minnes om at ingen verdisaker bør oppbevares synlig i bilen. Portåpner skal ikke oppbevares i bilen, da disse er ettertraktet blant kriminelle.

- Økonomirapporten for 2. tertial viser at økonomien i sameiet er god.

- Vi går inn i den mørke årstiden. Den planlagte belysningen i nedgangene til Jongsåsveien kommer om kort tid. Vi vil også få belysning av det nye skiltet ved innkjøring sør.

- Det minnes om at det ikke er tillatt å sette fra seg avfall ved søppelboksene. Hvis søppelet er for stort for åpningen skal det bringes tll kommunal returstasjon.

Sverre Lindtvedt

Styreleder