Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 22 jun 2016

Styremøtet 21. juni 2016

Av sakene som ble behandlet i møtet kan nevnes:

- Økonomirapporten for 1. tertial 2016 ble gjennomgått og godkjent.

Vi ligger på budsjett

- I årsmøtet ble det foreslått å undersøke andre banker enn OBOS bank for plassering av sameiets finansielle kapital. Styret konkluderte etter undersøkelsen med at dagens plassering i OBOS bank beholdes, da innskuddsrenten for bedrifter ikke varierer særlig mellom bankene

- Trefellingen mot Jongsåsen er stilt i bero etter at ca 80% av planlagt omfang er hugget. Årsaken er at Bærum Kommune ønsker å vurdere saken nærmere

- Våre planer for bedret utendørs belysning, maling av lekeapparater, skilting og beplantning er kommet er kommet godt i gang. Resterende arbeider gjennomføres etter sommerferien.

- Kjennelesen fra ekspropriasjonssaken om E-16 tunnelene er forkynt. Grunneierne vant ikke frem med sine krav om erstatning, men det meste av sameiets saksomkostninger dekkes av Statens Vegvesen. Styret kommer tilbake til hvordan kjennelsen skal følges opp.

Styret ønsker alle sameiere og andre beboere en riktig god sommer

Sverre Lindtvedt

Styreleder