Endret: 3 mai 2017     Opprettet: 22 mar 2017

Styremøtet 21. mars 2017

Av saker som ble behandlet i møtet kan nevnes:

- Økonomistatus pr 15. mars 2017. Økonomien er tilfredstillende. Budsjettet for 2017 legger opp til et overskudd.  Driften hittil i år er på budsjett.

- Styret diskuterte sikring av gangveiene inn til oppgangene for å hindre kjøring med tunge biler, som kan skade veiene og plenen omkring. Det innhentes tilbud på arbeidene

- Vi vil sette opp tall i hver etasje som viser hvilken etasje man er kommet til, lett synlig fra trapp og heis

- Styret besluttet forslag til nye vedtekter og nye husordensregler. Forslagene sendes til sameierne primo april, sammen med møteinnkalingen til årsmøtet

- Fra september 2017 blir innsamling av matavfall en del av den offentlige renovasjon i vårt distrikt. Styret arbeider med en løsning som er praktisk for beboerne og koster oss minst mulig i investeringer

- Styret diskuterte status i E 16 saken og konsekvensene for vårt sameie. En oppdatering blir presentert på årsmøtet.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder