Endret: 13 aug 2017     Opprettet: 23 feb 2017

Styremøtet 23. februar 2017

Noen av sakene som ble behandlet:

- Styret arbeider aktivt med reklamasjonssaken mot Selvaag vedr.lekkasjer i garasjen. Vi håper på enighet før årsmøtet.

- Regnskapet for 2016 ble gjennomgått. Sameiets økonomi er god selv om vi har gjort en del investeringer i 2016. Regnskapet blir presentert på årsmøtet 25. april

- Heisdøren på garasjeplan i oppgang M blir pusset opp om kort tid, etter hærverk

- Styret gjennomgikk sakene som skal opp på årsmøtet. Valgkomiteen forbereder valgene til styret

- Styret vurderer om vi kan forblende de åpne feltene i garasjehuset.. Dette for å redusere fuktighet og forurensning fra trafikken i Jongsåsveien.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder