Endret: 3 nov 2018     Opprettet: 30 sep 2018

Styremøtet 27. september 2018

Av saker som ble behandlet i styremøtet vil jeg nevne

- Økonomistatus: Vi ligger omtrent på budsjett pr dags dato, men må være forberedt på budsjettoverskridelse for strømutgifter i 2018

- Det har pågått en del arbeider på uteanleggene nå i høst, bl.a. erstatning av beplantning som var skadet. Vi har også pusset opp dører i garasjehuset som ikke var pene

- Styret følger med på arbeidet med nye reguleringsplaner for Sandvika Vest. Det gjelder eiendommer langs Jongsåsveien, inkludert uteparkeringen til Sandvika Storsenter og områdene mellom oss og jernbanen. Vi kommer med informasjon når planer skal ut på høring

- Styret har publisert oppdatert og forenklet branninformasjonen på hjemmesidene, på norsk og engelsk

- Ved forsikringsskade i egen bolig bes sameiere å ta kontakt med Amir i styret. Han er kontaktperson til Gjensidige Forsikring som er sameiets forsikringsselskap

- Styret vil montere leilighetsnummer på alle inngangsdørene til leilighetene. Dette for å gjøre det enklere å orientere seg i hver etasje

- Styret vil også tilby justering av alle inngangsdører til de som trenger dette, for å bedre  lydisoleringen og motvirke eventuell mat- og tobakkslukt i fellesarealer. Nærmere informasjon kommer på hjemmesiden og i eget rundskriv

- Alle hovedmålere for elektrisitet inn til sameiet er nå byttet til oppdatert versjon

- Styret ønsker bedre oversikt over hvem som bor i leiligheter som er utleid. Vi ber om at alle som har leietagere informerer Sissel i styret

- Årsmøtet i sameiet blir torsdag 25. april 2019. Da skal bl.a. nye vedtekter og oppdaterte husordensregler behandles

- Vårt årlige arrangement i forbindelse med tenning av juletrærne finner sted torsdag 29. november kl 18. Nærmere informasjon kommer

- Neste styremøte blir 30. oktober

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder