Endret: 22 mar 2017     Opprettet: 14 jan 2017

Styremøtet 3. januar 2017

1. Styret arbeider med oppdatering av husordensreglene. De vi har nå ble i hovedsak utarbeidet før seksjonene ble innflyttet. Ta gjerne kontakt hvis da har forslag eller kommentarar til endring av husordensreglene.

2. Reklamasjon til Selvaag på betongarbeider - ref. informasjon fra styrets møte i desember - blir fulgt opp med sikte på en rask avklaring av mangler og hva som må gjøres. Befaring med Selvaag og våre sakkyndige finner sted 24. januar

3. Anlegget for etablering av ladestasjoner i garasjehuset er nå i drift. Vi har hatt ferdigbefaring med leverandør. Vi har lagt ut oppdatert informasjon på hjemmesiden om hvordan ladestasjon kan bestilles

4. Styret har fått montert 16A stikkontakter innerst garasjehuset på begge plan. Stikkontaktene er ment for støvsuging i bilene og andre mindre arbeider som krever elektroverktøy.

5. Styret har fått gjennomført viktige arbeider med det sentrale fyrings- og varmtvannsanlegget for å sikre stabil drift og jevn sirkulasjon av det varme vannet i systemet

Sverre Lindtvedt
Styreleder