Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 18 mai 2015

Styremøtet 4. mai 2015

Det nye styret hadde sitt første styremøte 4, mai. Fra sakslisten kan nevnes:

- Konstituering av det nye styret

- Protokoll fra sameiermøtet

- Gjennomgang av aktuelle saker

- Planer for arbeidet fremover

- Arbeidsfordelingen i styret

Arbeidsfordelingen vil bli informert på listen over styrets medlemmer, slik at man enkelt kan ta kontakt med riktig person hvis man har spørsmål eller problemer oppstår.

Den viktigste saken for styret fremover blir arbeidene med ny E16 og konsekvensene for oss. Vi har avtalt møte med Statens Vegvesen 21. mai, både for å få en oppdatering og få diskutert hvordan våre interesser kan ivaretas på en best mulig måte.

Når det gjelder gangbroen over Jongsåsveien går fremdriften som planlagt. Det tas sikte på at rampen mot Sandvika Storsenter kommer på plass i sommer, slik at broen kan tas i bruk.

Styret vil etter hvert styremøte informere om viktige saker på denne siden.

Sverre Lindtvedt

Styreleder