Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 8 okt 2015

Styremøtet 6. oktober 2015

Av saker som ble behandlet kan nevnes:

- Sameiets regnskap pr 31.8.2015 viser at vi driver i balanse sammenlignet med budsjett. Økonomien er under god kontroll

- Styret planlegger å beholde fellesutgiftene i 2016 på samme nivå som i 2015

- Om kort tid monteres nye sperrer på gang/sykkelvei. Det blir nye bommer på samme steder som nå, men bredere, slik at de hindrer kjøring på siden. I tillegg monteres en tredje bom ved hus 5

Sverre Lindtvedt

Styreleder