Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 1 jun 2016

Tynning av skogen mot Jongsåsen

Som nevnt på årsmøtet er tynning av skogen mot Jongsåsen en del av vårens arbeidsprogram for styret.

Oppdraget har vært ute på anbud. Asker og Bærum Vaktmesterkompani har fått oppdraget og starter arbeidet 1. juni

Sverre Lindtvedt

Styreleder