Endret: 6 mai 2020     Opprettet: 17 nov 2011

Kjørbo Vest HMS +

Kjørbo Vest, et trygt sted å bo.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

Sikker hverdag

Sikker hverdag arbeider blant annet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Følg linken å se hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Det handler om trygghet - slik at vi alle kan sove godt om natta.