Endret: 8 mai 2020     Opprettet: 3 mar 2016

Gjesteparkeringskortene som har utløpsdato, kan brukes videre. +

Gjesteparkeringskortene kan brukes videre, selv om det er utløpsdato på de.

De er å betrakte som gyldig på ubestemt tid, inntill Sameiet finner det nødvendig at de må byttes ut.

P-service er innformert, så ingen skal få bot for dette. Kontakt Finn-Åge Hermansen i 2H hvis det er problem med dette.