Regler vedrørende parkering +

Parkering

Dersom du ikke har egen parkeringsplass (parkeringsplass som er kjøpt sammen med boligen) kan du søke om å få leie en ledig parkeringsplass. Fra tid til annen er det parkeringsplass til leie i Sameiet. Ellers må det leies parkeringsplass eksternt.

Alle beboere kan korttidsparkere inne i garasjeanlegg ved sin oppgang for av/på lessing og deretter straks flytte bilen.

NB! Vi henstiller til alle å parkere mellom de oppmerkede stripene, slik at unødvendige parkeringsgebyrer unngås. Dette gjelder både på egen plass og gjesteplasser

Parkering ved husene

Det er ikke tllatt å køre opp til husene, ei heller parkere oppe ved husene . Det er kun kjøretøy med spesielle tillatelser, for bevegelseshemmede og ut- og innflytting som tillates oppkjøring.

Parkeringskort gjester

Parkering med utlevert gjestekort kan skje inne i garasjen og ved gjesteparkeringen på usiden (kiwi siden)

Parkeringstid

Parkering med gjestekort er maks 3 døgn. (Karantene tid på 24 timer før ny periode kan påbegynnes av samme gjest). Dersom det er behov for å stå parkert lenger, ta kontakt med styret.

Flere gjester

Dersom det skulle være behov for flere kort i forbindelse med selskap o.l, er det mulig å få låne gjestekort av styret.

Kontaktperson: Finn-Åge Hermansen

E-post: faahermansen@gmail.com Tlf: 9286 6958

informasjon om parkeringskort, link her

Betalingsparkering i nord

Parkeringsplassen i nordsiden (ved enden av hus 7) er i drift med betalingsparkering. Her gjelder ikke gjestekort. D

MC og mopeder

I garasjen, inngang U1, er det satt av parkeringsplass som gjelder kun for MC og mopeder.

Sykler

I garasjen, både i U1 og U2 er det flere sykkelstativ. I U1 er det også en sykkelbod. Foran husene står det også sykkelstativ for parkering av sykler.

Rengjøring i garasjen

Det blir satt opp oppslag ved inngangsportene til garasjen før vårrengjøring. Da må biler, MC og sykler ut av parkeringshuset og alternativ parkering vil bli oppgitt for perioden.