Endret: 5 aug 2020     Opprettet: 30 sep 2018

Brannalarm / Fire alarm +

Brannalarm i fellesarealer

Dersom brannalarmen aktiveres med en kraftig konstant lyd, er det røykdetektor i fellesområder som garasjeanlegg, bod område, tekniske rom og trappeoppganger som har utløst brannalarmen. Det settes da i gang vifte i trappeoppgangen som gir overtrykk og døra inn til trappeoppgangen blir vanskelig å åpne.

Da kan man trygt velge å bli i leiligheten.

Våre leiligheter er brannsikre celler i minimum 30 minutter.

Brannvesenet vil være på plass innen 5-10 minutter.

De vil lokalisere raskt hvor brannen er, via brannsentralene våre og setter igang tiltak.

 

Brannutvikling i din egen leilighet

Dersom det brenner i din egen leilighet gir ikke din røykdetektor varsel til brannvesenet.Har du har muligheten til å slukke, gjør du det.Har du ikke mulighet til slukke, lukk vinduer (hvis mulig) og gå ut inngangsdøra.

Lukk inngangsdøra, men ikke lås den slik at brannvesenet kan komme inn i din leilighet.

Ring 110 umiddelbart til brannvesenet for å varsle om brann i din leilighet.

Dersom du ikke kommer ut inngangsdøra må du ut på balkongen. Lukk balkongdøren og bevege deg videre til naboens balkong.

Ring 110 umiddelbart til brannvesenet.

 

-------------------------------------------- In English --------------------------------------------------------

 

Fire alarm in common area

If the Fire alarm is activated by a sharply constant sound, it is the smoke detector in the common area, as garages, booth areas, technical rooms, that have triggered the fire alarm. It will then be triggered a fan that gives overpressure and the doors to the stairway can be difficult to open.

In this case it is safe to choose to remain in the apartment.

Our apartments are fire-proof cells in minimum 30 minutes.

The Fire department will be on site in 5-10 minutes.

They will quickly localize where the fire is and take action accordingly.

 

Fire alarm in your own apartment

If it is fire in your own apartment, your fire detector will not trigger anything at the fire department. If you have the ability to put out the fire yourself, do that.If not, close windows (if possible) and go out your front door.

Close door, but don’t lock, so that the fire department can enter your apartment.

Call 110 immediately to the fire department, to warn about fire in your apartment.

If you cannot get out your front door, you must go out to the balcony. Close the balcony door and move over to your neighbors balcony.

Call 110 immediately to warn the fire department.