Endret: 8 mai 2020     Opprettet: 22 jun 2018

Brannforebygging +

Forebygging av brann

Brannslokkingsutstyr:

Krav:

Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom

Eksempelvis:

Pulverapparat:

  • Kontroll minst en gang i året, se at trykkmåleren står på grønt.
  • Vende på apparatet minst en gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg
  • Se at splinten er på plass.
  • Se til at apparatet blir skiftet ut/etterfylt etter bruk.
  • Anbefaling: Bytt/påfyll/kontroller hvert 5 år.

Husbrannslange:

  • At det er tilfredsstillende vanntrykk
  • At den er lang nok til å nå alle rommene
  • At den ikke lekker
  • At den er tilknyttet fast kran som ikke er vanskelig å åpne

Røykvarsler/brannvarsler

Minst en godkjent røykvarsler i hver bolig.

Hver sameier har ansvar for vedlikehold og jevnlig testing av varslingsutstyr. Røykvarslere monteres slik den tydelig høres i soverom når dørene er lukket. 

Brannvesenet anbefaler en på hvert soverom.

Brukerveiledning for felles brannvarslingssystem i blokkene - vedlegg:

Rømningsveier – Krav!

Rømningsveier skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Lagring og oppbevaring av gjenstander i felles bruksområder som kan hindre fremkommelighet ved utrykninger, transport av skadede og bevegelseshemmede er ikke tillatt..

Parkering av biler bare på oppmerkede plasser og ikke slik at utrykningskjøretøyer blir hindret.

Bilkjøring og stans i sameiets områder er begrenset til nødvendig transport og av/pålessing.

Sikkerhet i egen bolig.

Vis varsomhet ved bruk av åpen ild (ovn, levende lys mm.) Ha gjerne et brannteppe og en sprayboks med slukkeskum i kjøkkenbenken. Denne kan slukke et lite branntilløp før det blir stort.

Forlat aldri boligen med åpen ild, el utstyr som ikke kan slås av med egen bryter og ta ut kontakten (gjelder de fleste kaffetraktere). Unngå bruk av skjøteledninger og flere forgreningskontakter etter hverandre. Kontroller at komfyr er avslått og at varmeovner og belysning ikke er tildekket eller benyttet slik at varmeutviklingen fra disse kan forårsake branntilløp. Pass på at avfallet som legges i avfallsbøtta ikke inneholder aske/glør. Påse at røyken stumpes på sikkert sted, ute som inne.