Heiser, viktig informasjon +

Heissensorene skal ikke tapes over og det må ikke settes elementer i heisdørene for å hindre at disse skal gå igjen. Taping av heissensorene eller blokkering av dørene skaper slitasje på heissystemet og medfører høye service- og vedlikeholdskostnader. Dette går av din husleie.

Hvis du skal flytte, eller av andre årsaker må holde heisdøren åpen, kan du kontakte en av styrets medlemmer som låner deg en nøkkel for dette formål

Heis stopp

Ta kontakt med en i styret, dersom du registrer en heis som står.

Dersom du står fast i heisen: Person i heis trykker på alarmknapp og holder den inne i 5-10 sekunder.

Det oppnås da kontakt med vakttjenesten.

Her der det toveiskommunikasjon.

Vakttjenesten sender ut personale som avhjelper slik at vedkommende kommer ut av heisen.

Vakttjenesten vet hvilken heis det er og i hvilket bygg.

Beroende på tidspunktet på dagen og hvilken dag det er, vil feilen enten bli utbedret samtidig eller påfølgende arbeidsdg.

Alamfunskjonen testes at fungere hver dag.