Info om nøkkel lås på garasjeport nord -

Den har vært ødelagt flere ganger med forsøk på innbrudd. Den har blitt reparert, men ødelagt igjen.