Endret: 5 aug 2020     Opprettet: 27 feb 2020

Nøkkelskap for oppbevaring av reservenøkkel +

Styret tilbyr sameiere som ønsker det, å oppbevare en reservenøkkel til leiligheten i styrerommet. Vi har kjøpt og fastmontert et sikkert stålskap med kodelås, som bare styrets fem faste medlemmer har tilgang til. 

Alle nøkler til oppbevaring registreres i en skriftlig protokoll, som signeres av sameier og et styremedlem. Legitimasjon må forevises ved registrering og innlevering. 

Dersom man har behov for nøkkelen kan eier eller en som eier har gitt fullmakt til, kontakte en av Styrets medlemmer, som vil utlevere reservenøkkelen mot å se legitimasjon. 

Dette tilbudet gjelder ikke leietakere. 

Dersom du er interessert eller har spørsmål kan du kontakte Amir i styret (980 44 707 eller messiha@online.no)