Nøkler +

Bestilling av nøkler kan kun gjøres av eieren av leiligheten

Styremedlem Finn-Åge Hermansen tar seg av bestilling av nøkler. Nøklene vil bli sendt rekomandert og i oppkrav til eierens adresse.

Opplysninger som trengs er:

Navn

Leilighetsnummer

Adresse

Telefon nummer

Send bestillinen til:

Finn-Åge

E-post. faahermansen@gmail.com

SMS: 92866958