Ringeklokke +

Det er montert opp navneliste utenfor hver inngang i henhold til seksjonsnummer. Oppdatering av denne gjøres av styret. Dersom det er feil i navnelisten, eller du har andre ønsker for hva som skal stå på ringeklokke: send en mail til styret, så vil det bli ordnet uten kostnad.

Det er ikke tillatt å merke selve ringeapparatet. Disse lappene skal fjernes.