Endret: 8 mai 2020     Opprettet: 15 nov 2018

Rutine for kontakt med Gjensidige forsikring. +

Ved skader som dekkes av sameiets forsikring

  • Ta kontakt med en i styret så fort som skaden oppdages.
  • Send SMS melding til Amir 98044707 eller e-post til kjorbovestsameie@styrerommet.net
  • Skademelding sendes til forsikring@OBOS.no eller 22868398 og blir tilgjengelig på styrerommet.net
  • OBOS sender Skademelding til Gjensidige. Gjensidige rekvirerer firma for sanering og tørk.
  • Firma kontakter beboere direkte og avtaler tid for befaring og utbedring
  • Egenandelen på denne type skader er kr 10 000,-.
  • Når skaden er ferdig utbedret vil egenandelen belastes sameiet konto.
  • Dersom skaden har sin årsak i forhold som en sameier har ansvar for vil egenandelen  bli fakturert eieren av seksjonen. OBOS  v/ forvaltningskonsulent vil da sende et krav til vedkommende.
  • Hvis sameiet har hatt utlegg i forbindelse med skaden kan fakturakopi sendes til forsikring@obos.no. OBOS sørger for refusjon til sameie.