Solavskjerming +

Retningslinjer ved el.installasjon av utvendige screen og varmelamper.

Utvendige screen.

Ved montering av screen må ikke føring av el.kabel gjøres gjennom fasadeveggen, men inn gjennom et av de øverste hjørnene av selve vinduskarmen og deretter forsegles.

Dette fordi fasaden på husene ikke tåler ”hull”, og fare for vanninntrenging og fuktighet er stor. Hele veggen kan dermed bli skadet. Rent estetisk kan vi heller ikke akseptere installasjon med utvendig kabel på fasaden.

Det er eiers ansvar å sørge for at aut. el. installatør blir informert om denne instruksen, og påse at disse retningslinjene blir fulgt. Eier kan ellers bli erstatningsansvarlig.

Varmelamper på terrassene.

Styret henstiller til at varmelamper, uansett type, monteres og innstilles på en slik måte at de verken er generende for dine naboer eller for øvrig. De skal derfor ikke festes for langt ut i ytterkant av taket over din terrasse.

OBS! Disse lampene avgir et forholdsvis sterkt rødt lys.

Aut. el.installatør må brukes der det kreves., og kabler må festes på en ryddig og ordentlig måte (gjerne lagt i skinner) for å sikre at pene terrassefasader opprettholdes.

Innglassing balkong

Kjørbo Vest har valgt firmaet LUMON balkonginnglassing som leverandør for innglassing. Saken har vært behandlet i årsmøte.

Styret har søkt kommunen og fått godkjent balkonginnglassing i Kjørbo Vest.

Da «glassvegg» på balkongen blir betegnet som en fasadeendring måtte saken behandles i kommunestyret.

Det er ikke tillatt å velge andre løsninger for balkonginnglassing, enn den som er valgt av Kjørbo vest.

Balkonginnglass

Markiser

Firmaet: Solskjermingsgruppen er vår leverandør av markiser.

Det er foretatt valg av farger og modell og ingen andre leverandører kan benyttes i valg av solavskjerming. Kontrakt skrives mellom deg som eier og leverandøren.

Markiser må festes på innsiden av rekkverket. Festing på fasaden er ikke tillatt

Tilbud Solskjermingsgruppen