Endret: 24 sep 2019     Opprettet: 25 okt 2016

VIKTIG! Bestilling av ladepunkter for EL-biler

BESTILLING AV LADESTASON

Styret har inngått avtale med Bærum Elektriske A/S for levering og montering av ladestasjoner av typen SALTO, med mulighet for både en-fase og tre-fase lading. Avtalt pris pr ladestasjon: 20.500 NOK ferdig montert, inkl. moms.

I tillegg vil det bli en fast sum på 250,- kr pr måned pr ladestasjon. De som bestiller ladeplass må betale 250.- kr fra når den er tilkoblet, uavhengig av om man lader noen bil eller ikke. Dette gjelder private kjøretøy. Det er mulig å deaktivere ladeboksen hvis man ikke vil bruke ladeboksen likevel, men dette må bekostes av beboeren selv. Deaktivering kan bare gjøres av autorisert elektrikker, kontakt styret.

For de som ønsker det er det mulig å få montert egen strømmåler til sin ladestasjon for å måle eksakt forbruk. Henvendelse i så tilfelle til Finn-Åge Hermansen i styret. Prisen er for tiden kr. 1,10 pr. KWh. Strømmåler blir av typen KWT SE-C20, og koster kr. 4.125,- for strømmåler med montering.

Egne priser for nærings kjøretøy, ta kontakt med styret.

De som er interessert bes ta direkte kontakt med Bærum Elektriske v/Ken Gulbrandsen, ken@baerumelektriske.no. Telefon 90194375.

Av sikkerhetsmessigge årsaker er det ikke anledning til å installere andre typer ladere enn SALTO eller bruke andre installatører.