Endret: 5 aug 2020     Opprettet: 24 okt 2019

Viktig melding angående avfall og feil kildesortering! Important message regarding error in waste and recycling! Read more => Les mer=> +

Bærum kommune har påvist flere feil i avfallshåndteringen i vårt sameie. Hvis det fortsetter vil det påløpe økte kostnader for sameiet, sier kommunen. Den mest graverende feilen er at restavfall har blitt kastet i matavfallet og at det er blitt brukt vanlige plastposer i matavfallet. Til matavfallet skal kun de grønne posene som er ment for dette formål brukes, da de løser seg opp sammen med matavfallet. Viktig også at isopor og potetgullposer ikke blir kastet i plastsøppelet, men i restavfallet. Glass og metall skal kastes i kontainerne på parkeringsplassen ned mot Thon hotellet. Les mer på hjemmesiden www.kjorbovest.no/praktisk-informasjon/kildesortering-av-avfall Her er det link til kommunens hjemmeside som omhandler avfallshåndtering og alle detaljer rundt dette.

Bærum kommune has detected several errors in the recycling procedure at us. If this continues it will be a higher cost for us to pay, says kommunen. The most serious error is that residue waste has been trown in the biowaste bin and that common plastic bags has been used to throw biowaste. For the biowaste it is only allowed to use the special green bags for this purpose, as this bags will disolve together with the biowaste. Also important that styrofoam and chipsbags are not thrown in the plastic bin, but in the residue waste bin. Glass and metal must be thrown in the containers at the parking down towards Thon Hotel. Read more on our homepage (sadly only in norwegian) www.kjorbovest.no/praktisk-informasjon/kildesortering-av-avfall Here it is a link to kommunens homepage with all details regarding how to sorte waste.