Endret: 23 jun 2020     Opprettet: 7 nov 2016

Kontakt styret =

Med oppgavefordeling og ansvarsområder i styret.                                                                  (Kun oppgaver og ansvarsområder som er direkte beboerrelatert er tatt med her.)             

Sverre Johan Lindtvedt

Rolle: Styreleder

Årsmøte, styremøter, økonomi, regnskap, Obos, næring, bygninger, forsikring, vedtekter og husordensregler

E-post: sverrelindtvedt@gmail.com

Telefon: 992 10227

 

Amir Messiha

Rolle: Styremedlem

Kontakt med Bærum kommune, kraftavtaler, porttelefon og HMS.

E-post: messiha@online.no

Telefon: 980 44707

 

Finn-Åge Hermansen

Rolle: Styremedlem

Tekniske anlegg, heiser, varme, brann, ventilasjon, el bil ladere, parkering, gjestekort, nøkler, portåpner og video overvåkning.

E-post: faahermansen@gmail.com

Telefon: 928 66958

 

Sissel Snarli

Rolle: Styremedlem

Vaktmester innvendig (lys, renhold), vaktmester uteareale/gartnertjenester, søppeltømming, markiser og innglassing, skilting og bommer.

E-post: sissel@snarli.com

Telefon: 900 27727

 

Viktor Gabor Nagy

Rolle: Styremedlem

Hjemmeside, oppslagstavler, utleie av parkeringsplasser, Canal Digital (tv, internett, telefon), julearrangement og sekretær i styret.

E-post: vnvgabor@gmail.com

Telefon: 991 63236

 

Bjørg Bergan

Rolle: Varamedlem

E-post: bjorg.bergan@gmail.com

Telefon: 928 13100

 

 

Karin Synnøve Mella

Rolle: Varamedlem

E-post: karin.synnove.mella@gmail.com

Telefon: 905 43 954