22 aug 2019

Viktig melding, angående varmt/kaldt vann, til beboere i oppg. A, B, C og D

Important message, regarding hot/cold water, to residents in sections A, B, C and D

Viktig melding til beboere i oppg. A, B, C og D

Noen beboere opplever varmt vann i kaltvannskretsen tidlig om morgenen.

En årsak til dette kan være at et det er et defekt dusjarmatur eller et annet armatur som lekker varmtvann gjennom armaturet og inn i kaltvannskretsen.

Styret ber beboere å sjekke om et armatur i leiligheten blir varmt når det ikke er i bruk.

På forhånd takk.

Tilbakemelding kan gis til:

Finn-Åge Hermansen

E-post: faahermansen@gmil.com 

Mob.:  928 66 958

 

Important message to residents in sections A, B, C and D

Some residents experience hot water in the cold water circuit early in the morning.

One reason for this may be that it is a defective shower fixture or another fixture that leaks hot water through the fixture and into the cold water circuit.

The board asks residents to check if a fixture in the apartment gets hot when not in use.

Thank you in advance.

Feedback can be given to:

Finn-Åge Hermansen

Email: faahermansen@gmil.com

Mob .: 928 66 958

 

Styret